11/5/2023

Huurwaarborg opties voor nieuwe Belgische huurders

Huurders

Een huurwaarborg wordt niet bij wet opgelegd en is alleen verplicht als dit is bepaald in de huurovereenkomst. De waarborg beschermt de verhuurder als de huurder zijn plichten niet of onvolledig nakomt. De hoogte en de manier waarop de waarborg wordt gesteld, zijn afhankelijk van de datum van het huurcontract. Bij het verhuizen naar een nieuwe huurwoning in België is het belangrijk om rekening te houden met de regels omtrent de huurwaarborg in de huurovereenkomst en de geldende wet- en regelgeving. onderstaande geld van 01 januari 2019

Een verhuurder mag een waarborg van maximaal 3 maanden huur vragen.

De huurder mag zelf de samenstelling van de huurwaarborg bepalen:

  1. De huurder stort een bedrag gelijk aan maximaal 3 maanden huur op een geblokkeerde bankrekening op zijn naam.
  2. De huurder vraagt een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling zoals bijvoorbeeld Skip Deposit
  3. De huurder vraagt aan het OCMW om de waarborg voor te schieten. Het OCMW sluit dan een overeenkomst met een bankinstelling voor een bedrag gelijk aan maximaal 3 maanden huur. Het OCMW onderzoekt de aanvraag tot tussenkomst in de huurwaarborg en zal nagaan of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet om door het OCMW ondersteund te worden.
  4. Als de verhuurder ermee instemt, kan de waarborg ook via een persoonlijke borgstelling.

Deze 4 mogelijkheden kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Een borgstelling blijft bijvoorbeeld mogelijk, maar kan niet meer gecombineerd worden met een huurwaarborg op een geblokkeerde rekening. De borg zal instaan voor mogelijke huurschade of huurachterstal.

Huurders die moeilijk een waarborg van 3 maanden huur kunnen betalen, kunnen bij het Vlaams Woningfonds