29/3/2022

Skip Deposit het innovatieve alternatief voor Korfine en Bankwaarborg in Belgie

Huurders
Skipdeposit
Borg

Skip Deposit het innovatieve alternatief voor Korfine en Bankwaarborg in Belgie

Ga je huren of heb je plannen om je eigen woning te verhuren? De huurwaarborg biedt bescherming tegen mogelijke huurschade. Het bedrag hangt af van de maandelijkse huurprijs voor de woning. In sommige gevallen betaal je vooraf drie maanden huur, in andere twee maanden. Daarnaast is er een verschil tussen contracten gesloten vóór 1 januari 2019 en contracten gesloten na 1 januari 2019.

Wat is een huurwaarborg?

Een huurwaarborg is het bedrag dat je als huurder aan de start van het huurcontract aan de kant moet houden. Het dient als onderpand voor de gehuurde woning: raakt de woning beschadigd of wordt de huur niet betaald, dan kan dit geld aangewend worden om de kosten te dekken. De huurwaarborg is niet wettelijk verplicht, hoewel de meeste contracten er wel in voorzien. De huurwaarborg is standaard 3 maanden in Belgie.

Huurcontracten gesloten vóór 1 januari 2019

Deze contracten zijn opgesteld volgens de federale huurwet. Hier bedroeg de huurwaarborg standaard twee maanden huur. Enkel indien de huurder dit in schijven wilde betalen, moest hij een waarborg van drie maanden huur betalen.

Huurcontracten gesloten na 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 worden huurcontracten opgesteld volgens het Vlaams Woninghuurdecreet. Dat zegt dat verhuurders een waarborg van maximaal drie maanden huur mogen vragen, al blijven ze vrij in die keuze.

Hoe kan je de huurwaarborg betalen?

Er zijn verschillende manieren waarop je de huurwaarborg kan betalen en als huurder kies je zelf welke optie je hanteert. De meest voorkomende zijn OMWC, de Bankwaarborg en korfine. Skip Deposit is het nieuwe alternatief met vele voordelen. Het nadeel van de bestaande opties is dat het regelen en de uitbetaling van schades of het vrijgeven van gelden erg lang duurt.

Voordelen van Skip Deposit :

* Binnen 5 minuten een digitale zekerheidsgarantie geregeld

* Claims/Schades binnen 20 dagen gegarandeerd uitbetaalt

* Huurder hoeft geen fondsen te blokkeren op de bank

* Commissie per klant als Immo makelaar

* Sneller verhuren

* Dekking van 3 keer de huursom

* Ook commercieel vastgoed

* Skip Deposit biedt een kosteloze verplaatsing app /Incheck app van Immoplanit voor de Immo makelaar