Welke mogelijkheden heb ik als huurder om een huurborgsom te stellen ?

Huurders
Skipdeposit
Particulier

Welke mogelijkheden heb ik al huurder om een huurwaarborgsom te stellen ?

De meeste huurcontracten bepalen dat de huurder een huurwaarborg moet stellen. De verhuurder wil zo een garantie dat hij niet met lege handen achterblijft als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. De verhuurder is niet verplicht om een huurwaarborg te eisen. Als hij dat toch doet, moet hij de volgende regels respecteren volgens Vlaams Woninghuurdecreet :

  1. De geïndividualiseerde rekening

Men kan de waarborg plaatsen op een geblokkeerde bankrekening op naam van de huurder. De interest wordt gekapitaliseerd ten voordele van de huurder.De verhuurder heeft een voorrecht op het actiefvan deze rekening, als de huurder zijn verplichtingen niet of onvoldoende nakomt.

Voordeel : Je bepaalt zelf wanneer het vrij komt

Nadeel : Het duurt al snel 1 week om dit te regelen en je betaalt 3 maanden huurwaarborg die geblokkeerd wordt op een bankrekening

  1. Zakelijke zekerheidsstelling

De huurder kan een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling op zijn naam stellen.Dat kan bijvoorbeeld een kapitalisatiebon Korfine of een obligatie zijn. De interest wordt gekapitaliseerd ten voordele van de huurder.

Voordelen : Rente op jouw gelden alleen die zijn zeer laag.

Nadelen : Het duurt minstens een week om te regelen. Uitbetalen van Schade duurt al snel 60 dagen

  1. Bankwaarborg via een typecontract tussen het OCMW en een financiële instelling

Huurders die moeilijkheden hebben om de huurwaarborg te betalen, kunnen terecht bij het OCMW dat een verzoek zal indienen bij een financiële instelling.

Voordelen : Hulp door OCMW

Nadelen : Duurt relatief lang om te regelen

  1. Borgstelling

De huurder kan ook vragen dat iemand anders zich borg stelt voor zijn huurdersverplichtingen.Dat kan alleen als de verhuurder ermee akkoord gaat. De borg moet instaan voor alle plichten van de huurder, zoals het betalen van huurschade en huurachterstand. Skip Deposit staat garant voor de huurder. Zo hoef je geen fondsen te blokkeren bij een bank.

Voordelen : Binnen 5 minuten geregeld en geen fondsen blokkeren bij een bank. Pas betalen bij een echte schade

Nadelen : Toestemming vragen aan de verhuurder